Sprawy gospodarcze

Kancelaria Radcy Prawnego Elżbiety Bruskiej-Drożdż świadczy kompleksową obsługę prawną osób fizycznych oraz przedsiębiorców – zarówno spółek prawa handlowego, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą. Nasze usługi obejmują m.in. sporządzanie projektów umów pomiędzy przedsiębiorcami oraz opiniowanie przyszłych umów. Reprezentujemy także przedsiębiorców we wszelkich sporach sądowych dotyczących prawa gospodarczego.

Sprawy cywilne i rodzinne (w tym międzynarodowe)

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną we wszelkich sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących nieruchomości, umów czy spadków oraz roszczeń alimentacyjnych i rozwodów. Co ważne, zajmujemy się również sprawami, w których niezbędna jest wiedza z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego.

Doradztwo podatkowe i biuro rachunkowe

Nasze usługi w zakresie obsługi przedsiębiorców są kompleksowe i obejmują doradztwo podatkowe. W Kancelarii znajduje się biuro rachunkowe, dzięki czemu w jednym miejscu możecie Państwo uzyskać wszelką pomoc konieczną przy prowadzeniu przedsiębiorstwa, od prowadzenia księgowości, aż po reprezentację w postępowaniach przed organami kontroli skarbowej i sądami administracyjnymi.

Radca prawny i doradca podatkowy – kompleksowa pomoc prawna

Nie ulega wątpliwości, iż obecnie ilość obowiązujących przepisów prawa, a przede wszystkim ich szczegółowość i częstotliwość zmian, stanowi nie lada wyzwanie dla każdego, przed kim pojawia się jakikolwiek problem prawny. Ponadto pamiętać należy, że prawo reguluje bardzo wiele aspektów naszego życia, z czego często nawet nie zdajemy sobie sprawy. Z tym większą rozwagą należy więc podejmować wszelkie decyzje mogące wywołać skutki prawne.

Skorzystanie z pomocy radcy prawnego, czy to w postaci jedynie zasięgnięcia opinii prawnej, czy też w postaci zlecenia prowadzenia danej sprawy, pozwala nie tylko na zaoszczędzenie czasu, ale przede wszystkim zapobiega negatywnym skutkom, jakie mogą powstać przy samodzielnym podejmowaniu działań bez całościowej znajomości aktualnie obowiązujących przepisów. Nie należy jednak zapominać o skutkach podatkowych dokonywanych czynności prawnych, które mogą być bardzo dotkliwe. Szczególnie ważne jest więc nie tylko sprawne poruszanie się w gąszczu przepisów regulujących daną dziedzinę życia, ale również świadomość ich powiązania z prawem podatkowym. W konsekwencji często niezbędna okazuje się nie tylko pomoc radcy prawnego, ale również doradcy podatkowego.

Mec. Elżbieta Bruska-Drożdż wykonuje nie tylko zawód radcy prawnego, ale również doradcy podatkowego. Dzięki temu w naszej Kancelarii możecie Państwo uzyskać kompleksową pomoc prawną.

Reprezentacja w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym i podatkowym

Pomoc prawna, jaką uzyskać możecie Państwo w naszej Kancelarii, obejmuje nie tylko doradztwo prawne i podatkowe, ale przede wszystkim reprezentację we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych i podatkowych. Należy bowiem pamiętać o tym, że znajomość przepisów proceduralnych jest niezbędna do prawidłowego prowadzenia sprawy przed sądami i organami administracji publicznej.

Powierzenie prowadzenia spawy profesjonalnemu pełnomocnikowi może zaś ustrzec Państwa przed często popełnianymi błędami proceduralnymi. Dodatkowym atutem jest także fakt, iż radca prawny prowadzi sprawę skupiając się na sednie problemu prawnego, bez obciążenia wynikającego z negatywnych emocji, które często towarzyszą stronom postępowania i utrudniają im samodzielne jego prowadzenie, a sądom ustalenie rzeczywiście istotnych okoliczności sprawy.

Radca prawny zastępujący Państwa w toku postępowania zadba również o to, aby organ je prowadzący działał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy również pamiętać, że wstąpienie radcy prawnego do sprawy w charakterze Państwa pełnomocnika może nastąpić na każdym etapie postępowania. Wieloletnie doświadczenie w występowaniu przez sądami, organami administracji publicznej czy organami egzekucyjnymi może się zaś okazać nieocenionym atutem, jak również może przyczynić się do pozytywnego zakończenia Państwa sprawy.

Zasięgnięcie opinii radcy prawnego pozwala uniknąć problemów w przyszłości

Doświadczenia zdobyte w trakcie wykonywania zawodu radcy prawnego i doradcy podatkowego przemawiają za stwierdzeniem, że wciąż wiele osób zbyt rzadko i zbyt późno korzysta z profesjonalnej pomocy prawnej. Warto bowiem pamiętać, że najlepszym sposobem na uniknięcie kłopotów związanych z zawiłością prawa jest zapobieganie im. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, gdy odpowiednio wcześnie zasięgnięcie Państwo opinii prawnej radcy prawnego lub doradcy podatkowego.

Optymalnym rozwiązaniem jest więc wizyta w Kancelarii jeszcze przed podpisaniem ważnej umowy, dokonaniem poważnej inwestycji czy wystąpieniem z roszczeniem na drogę postępowania sądowego. W ten sposób uzyskacie Państwo wiedzę na temat możliwych rozwiązań danego problemu oraz konsekwencji zamierzonych przez Państwa działań. Decyzje podjęte po zasięgnięciu opinii prawnej będą dzięki temu dobrze przemyślane, a ich skutki nie będą dla Państwa zaskoczeniem.